השקת ספר הביכורים של יאיר דברת "מלאך ראשון"

צילום: Shir Newman

השקת ספר | השכרת חלל גלריה לאירוע פרטי
השקת ספר | השכרת חלל גלריה לאירוע פרטי
השקת ספר | השכרת חלל גלריה לאירוע פרטי
השקת ספר | השכרת חלל גלריה לאירוע פרטי
השקת ספר | השכרת חלל גלריה לאירוע פרטי
השקת ספר | השכרת חלל גלריה לאירוע פרטי
השקת ספר | השכרת חלל גלריה לאירוע פרטי
השקת ספר | השכרת חלל גלריה לאירוע פרטי
השקת ספר | השכרת חלל גלריה לאירוע פרטי
השקת ספר | השכרת חלל גלריה לאירוע פרטי
השקת ספר | השכרת חלל גלריה לאירוע פרטי
השקת ספר | השכרת חלל גלריה לאירוע פרטי
השקת ספר | השכרת חלל גלריה לאירוע פרטי
השקת ספר | השכרת חלל גלריה לאירוע פרטי
השקת ספר | השכרת חלל גלריה לאירוע פרטי
השקת ספר | השכרת חלל גלריה לאירוע פרטי
השקת ספר | השכרת חלל גלריה לאירוע פרטי
השקת ספר | השכרת חלל גלריה לאירוע פרטי