כותרת זו מתייחסת אל הזיכרון הקולקטיבי, שהוא חלק אורגני מההוויה החברתית, המתהווה והמשתנה ללא הרף בהתאם לשינויים המתחוללים בחברה. הזיכרון הקולקטיבי הוא אמנם משותף, אך כל פרט הנחשף לזיכרון זה או אחר מגדיר מחדש את חברותו בקבוצה.

בעצם פעולת הזיכרון מצטרף האדם, במקרה זה האמן/ית, מחדש אל הקבוצה (תהא זו משפחתו, חבריו, מכריו, הישראלים באשר הם, בני תרבות המערב, האנושות וכו').

בתערוכה הקבוצתית, מציגים האמנים את המנעד שבין הפרטי לחברתי/לסוציולוגי. הם בוחנים כיצד זיכרון אישי יכול לבטא זיכרון קולקטיבי, ואם בכלל.
דומה כי הזיכרון הקולקטיבי מורכב מכל מה שקבוצה אנושית מסוימת חוותה, יצרה והגתה בעבר במסגרת מורשתה התרבותית. כמו הזיכרון האינדיווידואלי, עבר זה, "זיכרונות" אלה, ממלאים את חיי הקולקטיב תוכן ומשפיעים על עיצוב אופיו ואיכותו של ההווה שלו.


בגלריה אסול תערוכות אמנות מתחלפות מדי חודש.

 הכניסה חופשית לקהל הרחב. 


גלריה לאמנות בתל אביב | פלורנטין תל אביב