"קרב" הוא המקום המרוחק ביותר בו ניצבים זה מול זה מטפורית ולעיתים ממשית/ פיזית שני יריבים, שני אויבים: אבל קרב מרמז גם על המילים "קרוב" ו"קרבה". מצד אחד בקרב אפשר לראות "את הלבן בעיניים" של היריב/ האויב, מצד שני קרבה היא מושג המייצג אמפטיה או דמיון ולא עימות. קרבה היא גם עניין יחסי שלעיתים, על מנת שלא לקיים אותו, נוצרות חומות/הגבלות/גבולות. הקרב מוביל לסוג של הקרבה ששיאה הוא הקרבן.

הקרבה בשדה הקרב הינה פעולה אלטרואיסטית העומדת בניגוד ליצר הקיום. תרומתו של הפרט המקריב עצמו למען הכלל מתבטאת בנכונותו לתפקד הן כמקריב והן כקורבן, אך הקרבה נתן למצוא גם בהקשרים אחרים, כמו שמציגים האמנים בתערוכה זו ביצירותיהם.


בגלריה אסול תערוכות אמנות מתחלפות מדי חודש.

 הכניסה חופשית לקהל הרחב. 


גלריה לאמנות בתל אביב | פלורנטין תל אביב